Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

3900 PLNPedagogika leczniczo-terapeutyczna

Profil kandydata:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Pedagogika leczniczo-terapeutyczna” przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą chorymi, w tym przewlekle chorymi, w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki leczniczo-terapeutycznej jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w przedszkolach i szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych (nauczycieli przedmiotowych do nauczania w szkołach przyszpitalnych, pedagogów do pracy w roli wychowawcy w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych).

 

Uzyskane umiejętności/kwalifikacje:

Absolwenci uzyskują uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do pracy w zakresie wczesnej interwencji wobec dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019 poz. 1450).

 

Wymiar praktyk:

 • 180 godzin (I uprawnienia) - dotyczą osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.
 • 120 godzin (II uprawnienia) - dotyczą osób, które posiadają przygotowanie pedagogiczne w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać kwalifikacje w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej godzin.

 

Koszt studiów: 

3 900 zł (możliwość opłat w ratach) opłata rekrutacyjna 85 zł.

 

Czas trwania: 

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym.

Kształcenie kierunkowe

 1. moduł: Dydaktyka specjalna.
 2. moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej.
 3. moduł: Podstawy dydaktyki głosu.
 4. moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin.


  Przygotowanie merytoryczne:

  1. moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki leczniczo - terapeutycznej.
  2. moduł: Przygotowanie dydaktyczno–merytoryczne w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej.
  3. moduł: praktyki zawodowe: 120 godzin.

  Dla kogo?

  Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł:

  • licencjata,
  • magistra,
  • inżyniera.

  Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych.

  Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. 

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) – ksero,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na naszej uczelni – dotyczy absolwentów (na podstawie świadectwa naliczana jest zniżka dla absolwenta)
  Umowa o kształcenie wraz z indywidulanym kontem studenta jest edytowana w procesie rekrutacji.
  Opłata rekrutacyjna (85 zł) jest wnoszona na indywidulane konto studenta.

  Sposoby złożenia dokumentów rekrutacyjnych:

  • osobiście w siedzibie filii w godzinach pracy placówki,
  • poczta tradycyjna, adres przesyłki:

  Zbigniew Maruszewski Sp. z o.o.
  ul. Karłuszowiec 9; 42-600 Tarnowskie Góry

  • drogą elektroniczną – czytelne skany dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać na adres: studia@kursysilesia.pl.

  Rekrutację przeprowadzamy dwa razy w roku:

  • na semestr zimowy – rozpoczęcie semestru 1 października,
  • na semestr letni – rozpoczęcie semestru – 1 marca.


  Pliki do pobrania:
  1. Formularz do pobrania - klik

  Czesne

  Czesne za studia można opłacać:

  • jednorazowo,
  • semestralnie,
  • miesięcznie

  Raty nie są oprocentowane.

   

  Opłata rekrutacyjna

  Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Należy ją wpłacić na indywidulane konto studenta.
  Numer konta znajduje się na umowie o kształcenie edytowanej w procesie rekrutacji. 

  Opłata rekrutacyjna jest wpłacana dla każdego kierunku oddzielnie.

  W przypadku rezygnacji opłata rekrutacyjna nie ulega zwrotowi.

   

  PROMOCJE

  Zniżka dla absolwentów:
  • 20% czesnego za każdy kierunek

  Zniżka za drugi kierunek:
  • 50% - zniżka dotyczy studentów podejmujących się studiowania równocześnie (w jednym naborze) dwóch kierunków. Zniżka dotyczy tańszego kierunku.

  Zniżka dla absolwentów:
  – Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych (WSNP),
  – Szkoły Głównej Krajowej (SGK),
  – Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki (WSSMiA),
  – Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu (ANS)
  • 20% - zniżki czesnego przy zapisie na wybrany kierunek studiów podyplomowych.

  O nas

  Studia podyplomowe realizowane są w ramach współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie.
  Działamy od 2015 r.
  Punkt Konsultacyjno - Rekrutacyjny
  ul. Karłuszowiec 9;
  42-600 Tarnowskie Góry
  tel. 32 769 03 39 lub 512 812 165
  lub skorzystaj z zakładki KONTAKT i napisz do nas

  Naszym priorytetem jest rzetelna, sprawna i profesjonalna obsługa naszych studentów.

  INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  Studia podyplomowe realizowane są przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych została założona w 2002 roku. 
  Jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych POLON pod numerem 236.
  Uczelnia uzyskała akt akredytacyjny (Uchwała nr 128/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 marca 2019 r.), który potwierdza wysoką jakość kształcenia.
   
  Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
  Aleje Jerozolimskie 98, piętro VI; 00-807 Warszawa

  Ogólnopolskie Biuro Obsługi Studenta Instytutu Studiów Podyplomowych
  ul. Sienkiewicza 16;  97-300 Piotrków Trybunalski; tel. 790 790 316
   

  pole wymagane

  Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi Google.

  Kierunki

  3600 PLN

  Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

  3600 PLN

  Biologia w szkole

  3600 PLN

  Biznes i zarządzanie

  3600 PLN

  Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole

  3600 PLN

  Chemia w szkole

  3600 PLN

  Doradztwo zawodowe i coaching kariery

  3300 PLN

  Dydaktyka języka obcego – język angielski

  3600 PLN

  Dydaktyka języka obcego – język niemiecki

  3600 PLN

  Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym

  3900 PLN

  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

  3900 PLN

  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

  3900 PLN

  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

  3900 PLN

  Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  3600 PLN

  Edukacja obywatelska

  3900 PLN

  Edukacja włączająca

  3600 PLN

  Edukacja zdrowotna

  3600 PLN

  Etyka w szkole

  3600 PLN

  Filozofia w szkole

  3600 PLN

  Fizyka w szkole

  3600 PLN

  Geografia w szkole

  3600 PLN

  Historia w szkole

  4500 PLN

  Integracja sensoryczna

  3600 PLN

  Informatyka z programowaniem w szkole

  3600 PLN

  Język polski w szkole

  3600 PLN

  Logistyka w szkole

  5200 PLN

  Logopedia kliniczna

  4200 PLN

  Logopedia

  3600 PLN

  Matematyka w szkole

  2700 PLN

  Metodyka i metodologia pracy socjalnej

  3600 PLN

  Muzyka w szkole

  3600 PLN

  Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

  3000 PLN

  Neurologopedia 2 semestry

  4500 PLN

  Neurologopedia 3 semestry

  3900 PLN

  Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

  4200 PLN

  Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

  3600 PLN

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

  3900 PLN

  Pedagogika resocjalizacyjna

  3600 PLN

  Pedagogika sztuki – plastyka w szkole

  3900 PLN

  Profilaktyka i terapia uzależnień

  3600 PLN

  Przygotowanie pedagogiczne

  3600 PLN

  Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

  3600 PLN

  Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

  3600 PLN

  Przyroda w szkole

  4250 PLN

  Psychoterapia

  NOWOŚĆ!

  3600 PLN

  Rytmika, logorytmika z elementami tanca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  3600 PLN

  Socjoterapia

  3600 PLN

  Technika w szkole

  3600 PLN

  Terapia rodzin

  2700 PLN

  Trener umiejętności społecznych

  2700 PLN

  Trener w oświacie

  3600 PLN

  Wczesne nauczanie języka obcego (język angielski)

  3600 PLN

  Wczesne nauczanie języka obcego (język niemiecki)

  3900 PLN

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  4200 PLN

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

  3600 PLN

  Wiedza o społeczeństwie

  3600 PLN

  Wychowanie fizyczne w szkole

  2700 PLN

  Zarządzanie w oświacie

  Newsletter

  Zapisz sie do newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości

  14 583 absolwentów
  i stale rekrutujemy
  73 kierunki
  i stale zwiększamy
  119 kursów, szkoleń i webinarów
  i stale się rozwijamy

  Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
  Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz tutaj