Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

3600 PLNPedagogika leczniczo-terapeutyczna

Profil kandydata:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Pedagogika leczniczo-terapeutyczna” przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą chorymi, w tym przewlekle chorymi, w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki leczniczo-terapeutycznej jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w przedszkolach i szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych (nauczycieli przedmiotowych do nauczania w szkołach przyszpitalnych, pedagogów do pracy w roli wychowawcy w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych).

 

Uzyskane umiejętności/kwalifikacje:

Absolwenci uzyskują uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do pracy w zakresie wczesnej interwencji wobec dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019 poz. 1450).

 

Wymiar praktyk:

 • 180 godzin (I uprawnienia) - dotyczą osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.
 • 120 godzin (II uprawnienia) - dotyczą osób, które posiadają przygotowanie pedagogiczne w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać kwalifikacje w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej godzin.

 

Koszt studiów: 

3 600 zł (możliwość opłat w ratach) opłata rekrutacyjna 85 zł.

 

Czas trwania: 

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym.

Kształcenie kierunkowe

 1. moduł: Dydaktyka specjalna.
 2. moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej.
 3. moduł: Podstawy dydaktyki głosu.
 4. moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin.


  Przygotowanie merytoryczne:

  1. moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki leczniczo - terapeutycznej.
  2. moduł: Przygotowanie dydaktyczno–merytoryczne w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej.
  3. moduł: praktyki zawodowe: 120 godzin.

  Dla kogo?

  Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł:

  • licencjata,
  • magistra,
  • inżyniera.

  Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych.

  Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. 

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) – ksero,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na naszej uczelni – dotyczy absolwentów (na podstawie świadectwa naliczana jest zniżka dla absolwenta)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł:

    37 1050 1214 1000 0091 4960 4564 (rachunek tylko  do opłaty rekrutacyjnej)

    Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Pedagog
    Karłuszowiec 9
    42-600 Tarnowskie Góry

   Sposoby złożenia dokumentów rekrutacyjnych:

   • osobiście w siedzibie filii w godzinach pracy placówki,
   • poczta tradycyjna, adres przesyłki:

   Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PEDAGOG
   ul. Karłuszowiec 9; 42-600 Tarnowskie Góry

   • drogą elektroniczną – czytelne skany dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać na adres: studia@kursysilesia.pl.

   Rekrutację przeprowadzamy dwa razy w roku:

   • na semestr zimowy – rozpoczęcie semestru 1 października,
   • na semestr letni – rozpoczęcie semestru – 1 marca.


   Pliki do pobrania:
   1. Formularz do pobrania - klik

   Czesne

   Czesne za studia można opłacać:

   • jednorazowo,
   • semestralnie,
   • miesięcznie, zgodnie z harmonogramem

   Raty nie są oprocentowane.

    

   Opłata rekrutacyjna

   Przy zapisie na studia pobierana jest jednorazowa opłata rekrutacyjna – 85 zł.

   Opłatę należy zapłacić w siedzibie filii (karta, gotówka) lub przelać na konto:

   37 1050 1214 1000 0091 4960 4564 (rachunek tylko  do opłaty rekrutacyjnej)

   Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Pedagog

   Karłuszowiec 9

   42-600 Tarnowskie Góry

   W przypadku rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. 

    

   PROMOCJE

   Zniżka dla absolwentów:
   • 20% czesnego za każdy kierunek


   Zniżka za drugi kierunek:
   • 50% - zniżka dotyczy studentów podejmujących się studiowania równocześnie (w jednym naborze) dwóch kierunków. Zniżka dotyczy tańszego kierunku.


   Zniżka dla absolwentów:
   – Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych (WSNP),
   – Szkoły Głównej Krajowej (SGK),
   – Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki (WSSMiA),
   – Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu (ANS)
   • 20% - zniżki czesnego przy zapisie na wybrany kierunek studiów podyplomowych.


   Oferta dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych:

   Absolwentów kursów kwalifikacyjnych pedagogicznych, realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, zapraszamy na uzupełniające studia podyplomowe – jeden semestr. Czesne za całość studiów tylko 1200 złotych

   O nas

   Studia podyplomowe realizowane są w ramach współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie.
   Działamy od 2015 r.
   Filia Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych
   ul. Karłuszowiec 9;
   42-600 Tarnowskie Góry
   tel. 32 769 03 39 lub 512 812 165
   lub skorzystaj z zakładki KONTAKT i napisz do nas

   Naszym priorytetem jest rzetelna, sprawna i profesjonalna obsługa naszych studentów.

   INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

   Studia podyplomowe realizowane są przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych została założona w 2002 roku. 
   Jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych POLON pod numerem 236.
   Uczelnia uzyskała akt akredytacyjny (Uchwała nr 128/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 marca 2019 r.), który potwierdza wysoką jakość kształcenia.
   Rektor uczelni: mgr Katarzyna Kujawiak
   Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych: mgr Rafał Kosmulski.
    
   Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
   Aleje Jerozolimskie 98, piętro VI; 00-807 Warszawa

   Ogólnopolskie Biuro Obsługi Studenta Instytutu Studiów Podyplomowych
   ul. Sienkiewicza 16;  97-300 Piotrków Trybunalski; tel. 790 790 316
    

   pole wymagane

   Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi Google.

   Kierunki

   3300 PLN

   Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole

   3300 PLN

   Biznes i zarządzanie

   3300 PLN

   Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

   3300 PLN

   Biologia w szkole

   3300 PLN

   Chemia w szkole

   3300 PLN

   Doradztwo zawodowe i coaching kariery

   3300 PLN

   Dydaktyka języka obcego – język angielski

   3300 PLN

   Dydaktyka języka obcego – język niemiecki

   3300 PLN

   Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym

   3600 PLN

   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

   3600 PLN

   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

   3600 PLN

   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

   3600 PLN

   Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

   3600 PLN

   Edukacja włączająca

   3300 PLN

   Etyka w szkole

   3300 PLN

   Filozofia w szkole

   3300 PLN

   Fizyka w szkole

   3300 PLN

   Geografia w szkole

   3300 PLN

   Historia i teraźniejszość

   3300 PLN

   Historia w szkole

   4500 PLN

   Integracja sensoryczna

   3300 PLN

   Informatyka z programowaniem w szkole

   3300 PLN

   Język polski w szkole

   3300 PLN

   Logistyka w szkole

   5200 PLN

   Logopedia kliniczna

   3900 PLN

   Logopedia

   3300 PLN

   Matematyka w szkole

   3300 PLN

   Muzyka w szkole

   3300 PLN

   Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

   3600 PLN

   Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

   3900 PLN

   Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

   3300 PLN

   Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

   3600 PLN

   Pedagogika resocjalizacyjna

   3300 PLN

   Pedagogika sztuki – plastyka w szkole

   3600 PLN

   Profilaktyka i terapia uzależnień

   3300 PLN

   Przygotowanie pedagogiczne

   3300 PLN

   Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

   3300 PLN

   Przyroda w szkole

   3300 PLN

   Rytmika, logorytmika z elementami tanca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

   3300 PLN

   Socjoterapia

   3300 PLN

   Technika w szkole

   3300 PLN

   Terapia rodzin

   2500 PLN

   Trener umiejętności społecznych

   2500 PLN

   Trener w oświacie

   3300 PLN

   Wczesne nauczanie języka obcego (język angielski)

   3300 PLN

   Wczesne nauczanie języka obcego (język niemiecki)

   3600 PLN

   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

   3900 PLN

   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

   3300 PLN

   Wiedza o społeczeństwie

   3300 PLN

   Wychowanie do życia w rodzinie

   3300 PLN

   Wychowanie fizyczne w szkole

   2500 PLN

   Zarządzanie w oświacie

   Newsletter

   Zapisz sie do newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości

   14 583 absolwentów
   i stale rekrutujemy
   73 kierunki
   i stale zwiększamy
   119 kursów, szkoleń i webinarów
   i stale się rozwijamy

   Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
   Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz tutaj