Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

3600 PLNPedagogika leczniczo-terapeutyczna

Profil kandydata:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Pedagogika leczniczo-terapeutyczna” przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą chorymi, w tym przewlekle chorymi, w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki leczniczo-terapeutycznej jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w przedszkolach i szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych (nauczycieli przedmiotowych do nauczania w szkołach przyszpitalnych, pedagogów do pracy w roli wychowawcy w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych).

 

Uzyskane umiejętności/kwalifikacje:

Absolwenci uzyskują uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do pracy w zakresie wczesnej interwencji wobec dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019 poz. 1450).

 

Wymiar praktyk:

 • 180 godzin (I uprawnienia) - dotyczą osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.
 • 120 godzin (II uprawnienia) - dotyczą osób, które posiadają przygotowanie pedagogiczne w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać kwalifikacje w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej godzin.

 

Koszt studiów: 

3 600 zł (możliwość opłat w ratach) opłata rekrutacyjna 85 zł.

 

Czas trwania: 

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym.

Kształcenie kierunkowe

 1. moduł: Dydaktyka specjalna.
 2. moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej.
 3. moduł: Podstawy dydaktyki głosu.
 4. moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin.


  Przygotowanie merytoryczne:

  1. moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki leczniczo - terapeutycznej.
  2. moduł: Przygotowanie dydaktyczno–merytoryczne w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej.
  3. moduł: praktyki zawodowe: 120 godzin.

  Dla kogo?

  Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł:

  • licencjata,
  • magistra,
  • inżyniera.

  Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych.

  Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. 

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) – ksero,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na naszej uczelni – dotyczy absolwentów (na podstawie świadectwa naliczana jest zniżka dla absolwenta)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł:

    37 1050 1214 1000 0091 4960 4564 (rachunek tylko  do opłaty rekrutacyjnej)

    Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Pedagog
    Karłuszowiec 9
    42-600 Tarnowskie Góry

   Sposoby złożenia dokumentów rekrutacyjnych:

   • osobiście w siedzibie filii w godzinach pracy placówki,
   • poczta tradycyjna, adres przesyłki:

   Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PEDAGOG
   ul. Karłuszowiec 9; 42-600 Tarnowskie Góry

   • drogą elektroniczną – czytelne skany dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać na adres: studia@kursysilesia.pl.

   Rekrutację przeprowadzamy dwa razy w roku:

   • na semestr zimowy – rozpoczęcie semestru 1 października,
   • na semestr letni – rozpoczęcie semestru – 1 marca.


   Pliki do pobrania:
   1. Formularz do pobrania - klik

   Czesne

   Czesne za studia można opłacać:

   • jednorazowo,
   • semestralnie,
   • miesięcznie, zgodnie z harmonogramem

   Raty nie są oprocentowane.

    

   Opłata rekrutacyjna

   Przy zapisie na studia pobierana jest jednorazowa opłata rekrutacyjna – 85 zł.

   Opłatę należy zapłacić w siedzibie filii (karta, gotówka) lub przelać na konto:

   37 1050 1214 1000 0091 4960 4564 (rachunek tylko  do opłaty rekrutacyjnej)

   Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Pedagog

   Karłuszowiec 9

   42-600 Tarnowskie Góry

   W przypadku rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. 

    

   PROMOCJE

   Zniżka dla absolwentów:

   • 50% czesnego za przygotowanie pedagogiczne,
   • 20% czesnego za każdy, inny niż przygotowanie pedagogiczne, kierunek.

   Zniżka za drugi kierunek:

   • 50% - zniżka dotyczy studentów podejmujących się studiowania równocześnie dwóch kierunków. Zniżka dotyczy tańszego kierunku.

    

   Oferta dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych:

   Absolwentów kursów kwalifikacyjnych pedagogicznych, realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, zapraszamy na uzupełniające studia podyplomowe – jeden semestr.

   O nas

   Studia podyplomowe realizowane są w ramach współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie.
   Działamy od 2015 r.
   Filia Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych
   ul. Karłuszowiec 9;
   42-600 Tarnowskie Góry
   tel. 32 769 03 39 lub 512 812 165
   lub skorzystaj z zakładki KONTAKT i napisz do nas

   Naszym priorytetem jest rzetelna, sprawna i profesjonalna obsługa naszych studentów.

   INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

   Studia podyplomowe realizowane są przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych została założona w 2002 roku. 
   Jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych POLON pod numerem 236.
   Uczelnia uzyskała akt akredytacyjny (Uchwała nr 128/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 marca 2019 r.), który potwierdza wysoką jakość kształcenia.
   Rektor uczelni: mgr Katarzyna Kujawiak
   Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych: mgr Rafał Kosmulski.
    
   Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
   Aleje Jerozolimskie 98, piętro VI; 00-807 Warszawa

   Ogólnopolskie Biuro Obsługi Studenta Instytutu Studiów Podyplomowych
   ul. Sienkiewicza 16;  97-300 Piotrków Trybunalski; tel. 790 790 316
    

   pole wymagane

   Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi Google.

   Kierunki

   2400 PLN

   Andragogika

   3000 PLN

   Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole

   3300 PLN

   Biznes i zarządzanie

   3000 PLN

   Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

   3300 PLN

   Biologia w szkole

   3300 PLN

   Chemia w szkole

   3000 PLN

   Doradztwo zawodowe

   3000 PLN

   Dydaktyka języka obcego – język angielski

   3000 PLN

   Dydaktyka języka obcego – język niemiecki

   3000 PLN

   Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym

   3600 PLN

   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

   3600 PLN

   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

   3600 PLN

   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

   3600 PLN

   Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

   3600 PLN

   Edukacja włączająca

   3300 PLN

   Etyka w szkole

   3300 PLN

   Filozofia w szkole

   3300 PLN

   Fizyka w szkole

   3300 PLN

   Geografia w szkole

   4400 PLN

   Gry i grywalizacja w edukacji

   3300 PLN

   Historia i teraźniejszość

   3300 PLN

   Historia w szkole

   4500 PLN

   Integracja sensoryczna

   3300 PLN

   Informatyka z programowaniem w szkole

   3300 PLN

   Język polski w szkole

   3000 PLN

   Logistyka w szkole

   5200 PLN

   Logopedia kliniczna

   3900 PLN

   Logopedia ogólna

   3300 PLN

   Matematyka w szkole

   3300 PLN

   Muzyka w szkole

   3300 PLN

   Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

   3600 PLN

   Pedagogika korekcyjna

   3900 PLN

   Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

   3000 PLN

   Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

   3600 PLN

   Pedagogika resocjalizacyjna

   3300 PLN

   Pedagogika sztuki – plastyka w szkole

   3000 PLN

   Przygotowanie pedagogiczne

   3300 PLN

   Przyroda w szkole

   3000 PLN

   Rytmika, logorytmika z elementami tanca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

   3000 PLN

   Socjoterapia

   3300 PLN

   Technika w szkole

   3000 PLN

   Terapia rodzin

   3000 PLN

   Wczesne nauczanie języka obcego (język angielski)

   3000 PLN

   Wczesne nauczanie języka obcego (język niemiecki)

   3600 PLN

   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

   3900 PLN

   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

   3300 PLN

   Wiedza o społeczeństwie

   3300 PLN

   Wychowanie do życia w rodzinie

   3300 PLN

   Wychowanie fizyczne w szkole

   2400 PLN

   Zarządzanie w oświacie

   Newsletter

   Zapisz sie do newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości

   14 583 absolwentów
   i stale rekrutujemy
   73 kierunki
   i stale zwiększamy
   119 kursów, szkoleń i webinarów
   i stale się rozwijamy

   Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
   Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz tutaj