Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2100 PLNPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jednolite studia magisterskie (5 letnie)

Studia nadające kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Przygotowane we współpracy ze środowiskiem praktyków pracujących w placówkach oświatowych. Program studiów oparty jest na współczesnej wiedzy o rozwoju, wychowaniu i kształceniu dzieci. Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie średnie lub osób posiadających wykształcenie na poziomie I lub II  z innego kierunku i chcą w przyszłości podjąć pracę w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Program kształcenia obejmuje:

 • przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne,
 • przygotowanie merytoryczne,
 • przygotowanie dydaktyczne.

Istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia na wyższy rok niż I, w konsekwencji skracając tok studiów. Następuje to w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się – zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy to osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata i co najmniej 3 lata doświadczenie zawodowe po ukończeniu studiów I stopnia. Konieczne jest złożenie stosownego podania o uznanie efektów uczenia się oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, ukończenie kursów, szkoleń. Więcej informacji w Dziekanacie Uczelni.

Dla osób posiadających tytuł zawodowy licencjata Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej istnieje możliwość zaliczenia treści programowych podczas rekrutacji na jednolite studia magisterskie na tym kierunku w roku akademickim 2021/22 i w konsekwencji uzyskania tytułu magistra (absolwenta studiów jednolitych magisterskich kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) w 4 semestry. Więcej informacji w Dziekanacie Uczelni, a także na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem https://www.gov.pl/web/nauka/studiujesz-pedagogike-przedszkolna-i-wczesnoszkolna-przeczytaj-te-informacje

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych powstała w 2002 r.

Jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 236.

Punkt rekrutacyjny:

Instytut Studiów Podyplomowych, filia w Tarnowskich Górach

42 600 Tarnowskie Góry

Ul. Karłuszowiec 9

Tel. 32 769 03 39, 512 812 165

E mail: studia@kursysilesia.pl

Dane kontaktowe uczelni:

Aleje Jerozolimskie 81, piętro 6

02-001 Warszawa

Dziekanat: (22) 375 96 80 ; 531 880 714 numer dostępny dla interesantów w dniach: wtorek,
czwartek w godz. od 10:00 do 14:00, środa: od 9:00 do 15:00 

Sprawy dziekańsko-rektorskie: 796 650 444 numer dostępny dla studentów w dniach: wtorek, czwartek w godz. od 10:00 do 14:00

www.wsnp.edu.pl

Dokumentacja rekrutacyjna zawiera:

 • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia pobierz,
 • Podpisany akt ślubowania pobierz,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia jednolite magisterskie i studia I stopnia),
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)

Umowa o kształcenie generowana jest przez punkt rekrutacyjny w Tarnowskich Górach

Opłata rekrutacyjna 85 zł, opłata za legitymację 22 zł (płatne w punkcie rekrutacyjnym w Tarnowskich Górach)

Tabela opłat za rok akademicki  2022/2023 pobierz

Sposoby składnia dokumentów rekrutacyjnych:

 • osobiście
Ul . Karłuszowiec 9

42-600 Tarnowskie Góry

Tel. 32 769 03 39 lub 512 812 165

 • On line

W przypadku rekrutacji on line dokumenty rekrutacyjne należy przesłać w formie skanów na adres: studia@kursysilesia.pl

Potwierdzenie wniesienia opłat należy dołączyć do dokumentacji. Opłaty (opłata rekrutacyjna 85 zł i opłata za legitymację 22 zł) należy przesłać na rachunek : 

37 1050 1214 1000 0091 4960 4564 

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Pedagog

Karłuszowiec 9

42-600 Tarnowskie Góry

Opłata rekrutacyjna 85 zł, opłata za legitymację 22 zł (płatne w punkcie rekrutacyjnym w Tarnowskich Górach)

Koszt: 2 100 zł za  pierwszy semestr (patrz tabela opłat)

Terminy wnoszenia opłat:

 • przy płatności jednorazowej do 15 października każdego roku akademickiego;
 • przy płatnościach semestralnych najpóźniej do 15 października (w semestrze zimowym) oraz do 15 lutego (w semestrze letnim);
 • przy płatnościach ratalnych najpóźniej do 30 września / 15 października/ 15 listopada / 15 grudnia / 15 stycznia / 15 lutego / 15 marca / 15 kwietnia / 15 maja /15 czerwca.

Tabela opłat za rok akademicki  2022/2023 pobierz

Newsletter

Zapisz sie do newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości

14 583 absolwentów
i stale rekrutujemy
73 kierunki
i stale zwiększamy
119 kursów, szkoleń i webinarów
i stale się rozwijamy

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz tutaj