Pedagogika specjalna

2100 PLNPedagogika specjalna

Koszt: 2 100 zł za jeden semestr

Jednolite studia magisterskie (5 - letnie)

Studia przygotowują:

  • pedagogów specjalnych – nauczycieli specjalistów do pracy w placówkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego,
  • nauczycieli do pracy na wszystkich etapach edukacyjnych w placówkach specjalnych.

Dostępne specjalności:

Resocjalizacja z socjoterapią specjalność przygotowuje studentów do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną społecznie. Absolwent specjalności uzyskuje kwalifikacje do pracy w placówkach resocjalizacyjnych
Spektrum autyzmu specjalność przygotowuje słuchaczy do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Celem studiów jest rozwój kompetencji z zakresu wczesnej interwencji diagnostyczno – terapeutycznej dla dzieci z autyzmem
Surdopedagogika

specjalność przeznaczona jest dla studentów chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe z zakresu pracy z dziećmi i osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi.

Tyflopedagogika specjalność przeznaczona jest dla studentów chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe z zakresu pracy z dziećmi i osobami niewidomymi  i niedowidzącymi

 

UWAGA! Istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia na wyższy rok niż I, w konsekwencji skracając tok studiów. Następuje to w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się – zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy to osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata i co najmniej 3 lata doświadczenie zawodowe po ukończeniu studiów I stopnia. Konieczne jest złożenie stosownego podania o uznanie efektów uczenia się oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, ukończenie kursów, szkoleń. Więcej informacji w Dziekanacie Uczelni.

O uczelni

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych powstała w 2002 r. Jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 236.

Punkt rekrutacyjny:

Instytut Studiów Podyplomowych, filia w Tarnowskich Górach

42 600 Tarnowskie Góry

Ul. Karłuszowiec 9

Tel. 32 769 03 39, 512 812 165

E mail: studia@kursysilesia.pl

 

Dane kontaktowe uczelni:

Aleje Jerozolimskie 81, piętro 6

02-001 Warszawa

Dziekanat: (22) 375 96 80 ; 531 880 714 numer dostępny dla interesantów w dniach: wtorek,
czwartek w godz. od 10:00 do 14:00, środa: od 9:00 do 15:00 

Sprawy dziekańsko-rektorskie: 796 650 444 numer dostępny dla studentów w dniach: wtorek, czwartek w godz. od 10:00 do 14:00

www.wsnp.edu.pl

 

Dokumentacja rekrutacyjna zawiera:

  • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia pobierz,
  • Podpisany akt ślubowania pobierz,
  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia jednolite magisterskie i studia I stopnia),
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)

Umowa o kształcenie generowana jest przez punkt rekrutacyjny w Tarnowskich Górach

Opłata rekrutacyjna 85 zł, opłata za legitymację 22 zł (płatne w punkcie rekrutacyjnym w Tarnowskich Górach)

Tabela opłat za rok akademicki  2022/2023 dostępne wkrótce

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym w Tarnowskich Górach:

Ul . Karłuszowiec 9
42-600 Tarnowskie Góry

Tel. 32 769 03 39 lub 512 812 165

e mail: studia@kursysilesia.pl

Opłata rekrutacyjna 85 zł, opłata za legitymację 22 zł (płatne w punkcie rekrutacyjnym w Tarnowskich Górach)

Koszt: 2 100 zł za jeden semestr

Terminy wnoszenia opłat:

  • przy płatności jednorazowej do 15 października każdego roku akademickiego;
  • przy płatnościach semestralnych najpóźniej do 15 października (w semestrze zimowym) oraz do 15 lutego (w semestrze letnim);
  • przy płatnościach ratalnych najpóźniej do 30 września / 15 października/ 15 listopada / 15 grudnia / 15 stycznia / 15 lutego / 15 marca / 15 kwietnia / 15 maja /15 czerwc

Tabela opłat za rok akademicki  2022/2023 dostępne wkrótce.

Newsletter

Zapisz sie do newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości

14 583 absolwentów
i stale rekrutujemy
73 kierunki
i stale zwiększamy
119 kursów, szkoleń i webinarów
i stale się rozwijamy

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz tutaj