Pedagogika II stopnia

2100 PLNPedagogika II stopnia

Studia II stopnia (magisterskie), 2 – letnie (4 semestry)

Celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwentów kwalifikacji umożliwiających projektowanie i realizację złożonych działań pedagogicznych związanych z rehabilitacją, edukacją, terapią lub resocjalizacją.

Dostępne specjalności:

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną  student uzyskuje wiedzę i umiejętności dotyczące opieki i wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym i pozarodzinnym. Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z problemami w edukacji szkolnej. Absolwent może podjąć pracę w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  (internaty, świetlice, szkolne, środowiskowe domy opieki) oraz na stanowisku pedagoga szkolnego.
Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi specjalność umożliwia z najnowszymi narzędziami badania predyspozycji pracowników, dysponowania kadrami i wdrażania systemów oceny pracowniczej. Studia dają możliwość poznania spójnej metody kierowania zasobami ludzkimi. Specjalność pozwala myśleć o pracy w firmie dowolnej branży, w tym w ogólnie rozumianej oświacie
Doradztwo zawodowe i personalne  celem studiów jest przygotowanie do podjęcia pracy w zawodach doradca zawodowy, specjalista w działach personalnych, specjalista do spraw rekrutacji, specjalista ds. szkoleń. Absolwent posiada umiejętności z zakresu wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe.
Pedagogika kryminologiczno – sądowa specjalność kierowana do osób pragnących zdobyć przygotowanie do wykonywania działalności praktycznej w placówkach i instytucjach zajmujących się działaniami prewencyjnymi z zakresu kryminologii. Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie na stanowisku pedagoga/wychowawcy w instytucjach nadzorowanych przez resorty spraw wewnętrznych i sprawiedliwości tj. policji, służby więziennej, służby granicznej jak również w wojsku lub zakładach karnych, poprawczych.
Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne  student tej specjalności zdobywa szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki oraz współczesnych zagadnień obronności i bezpieczeństwa publicznego. Wykazuje się znajomością odpowiednich przepisów prawa i struktury organizacyjnej kraju w zakresie obrony cywilnej. Studia przygotowują do pojęcia zatrudnienia w rządowych i samorządowych jednostkach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, zakładach poprawczych, strukturach wojskowych, policyjnych, straży ochrony kolei, urzędów celnych czy straży granicznej.

Szkoła Główna Krajowa powstała w 2018 r. Jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 382.

Punkt rekrutacyjny:

Instytut Studiów Podyplomowych, filia w Tarnowskich Górach

42 600 Tarnowskie Góry

Ul. Karłuszowiec 9

Tel. 32 769 03 39, 512 812 165

E mail: studia@kursysilesia.pl

 

Dane kontaktowe uczelni:

Aleje Jerozolimskie 81, piętro 6

02-001 Warszawa

Dziekanat: (22) 375 96 81 ; 531 880 714 numer dostępny dla interesantów w dniach: wtorek, środa, czwartek w godz. od 10:00 do 14:00 

Sprawy dziekańsko-rektorskie: 796 650 444 numer dostępny dla studentów w dniach: wtorek, czwartek w godz. od 10:00 do 14:00

www.sgk.edu.pl

Dokumentacja rekrutacyjna zawiera:

  • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia pobierz,
  • Podpisany akt ślubowania pobierz,
  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia jednolite magisterskie i studia I stopnia),
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)

Umowa o kształcenie generowana jest przez punkt rekrutacyjny w Tarnowskich Górach

Opłata rekrutacyjna 85 zł, opłata za legitymację 22 zł (płatne w punkcie rekrutacyjnym w Tarnowskich Górach)

Tabela opłat za rok akademicki  2022/2023 pobierz

Sposoby składnia dokumentów rekrutacyjnych:

  • osobiście

Ul . Karłuszowiec 9

42-600 Tarnowskie Góry

Tel. 32 769 03 39 lub 512 812 165

  • On line

W przypadku rekrutacji on line dokumenty rekrutacyjne należy przesłać w formie skanów na adres: studia@kursysilesia.pl

Potwierdzenie wniesienia opłat należy dołączyć do dokumentacji. Opłaty (opłata rekrutacyjna 85 zł i opłata za legitymację 22 zł) należy przesłać na rachunek : 

37 1050 1214 1000 0091 4960 4564 

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Pedagog

Karłuszowiec 9

42-600 Tarnowskie Góry

Opłata rekrutacyjna 85 zł, opłata za legitymację 22 zł (płatne w punkcie rekrutacyjnym w Tarnowskich Górach)

Koszt: 2 100 zł za pierwszy semestr (patrz tabela opłat)

Terminy wnoszenia opłat:

  • przy płatności jednorazowej do 15 października każdego roku akademickiego;
  • przy płatnościach semestralnych najpóźniej do 15 października (w semestrze zimowym) oraz do 15 lutego (w semestrze letnim);
  • przy płatnościach ratalnych najpóźniej do 30 września / 15 października/ 15 listopada / 15 grudnia / 15 stycznia / 15 lutego / 15 marca / 15 kwietnia / 15 maja /15 czerwca.

Tabela opłat za rok akademicki  2022/2023 pobierz

Newsletter

Zapisz sie do newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości

14 583 absolwentów
i stale rekrutujemy
73 kierunki
i stale zwiększamy
119 kursów, szkoleń i webinarów
i stale się rozwijamy

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz tutaj