Bezpieczeństwo narodowe

1990 PLNBezpieczeństwo narodowe

Studia I stopnia (licencjackie): 6 semestrów (3 lata)

Celem studiów jest kształtowanie wiedzy studentów w zakresie umiejętności i kompetencji w obszarze ochrony ludności, obrony cywilnej, reagowania kryzysowego, jak również kształtowanie zdolności zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na różnych poziomach.

Studia  mają  charakter  interdyscyplinarny i przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej i innych jednostkach działających na rzecz bezpieczeństwa, w tym w więziennictwie czy lotnictwie. Poszerzają zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów, bezpieczeństwem międzynarodowym, bezpieczeństwem obywateli  i zwalczaniem terroryzmu oraz zarządzaniem kryzysowym. 

Dostępne specjalności:

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

Program kształcenia dostosowany do potrzeb przyszłych urzędników służby cywilnej w administracji krajowej i zagranicznej. Specjalność ma charakter interdyscyplinarny i przygotowuje do pełnienia szerokich funkcji eksperckich, menedżerskich i kierowniczych w administracji publicznej różnego szczebla.

 

Zarządzanie obronnością państwa

Specjalność skierowana do żołnierzy i pracowników cywilnych Sił Zbrojnych RP, a także do kandydatów do służby lub pracy w tej formacji.

 

Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi

Specjalność skierowana do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej, a także do kandydatów do służby lub pracy w tej formacji. 

 

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS – Safety Management System)

Specjalność skierowana do osób przygotowujących się do pracy w zarządzaniu i obsłudze ruchu lotniczego.

 

Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi

Specjalność dla osób przygotowujących się do pracy w operowaniu systemami z  wykorzystaniem dronów – bezzałogowych statków powietrznych. 

 

Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu została założona w 2004 roku
i jest uczelnią innowacyjną, o statusie akademii.

Misją uczelni jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów, w oparciu o najwyższe standardy Total Quality Management.

Mury Akademii opuściło do tej pory ponad 12 000 wykształconych studentów. Akademia skutecznie kształci studentów z Polski i z zagranicy, głównie z krajów Europy Wschodniej i Azji. Kadrę naukową Akademii stanowią zarówno wykładowcy z Polski, jak i uczeni z Belgii, Francji, Ukrainy i USA. Akademia rozwija działalność akademicką w programie Erasmus+, głównie w zakresie mobilności akademickiej, która pozwala naszym wykładowcom na prowadzenie zajęć na uczelniach zagranicznych, oraz naszym studentom na wyjazdy w celu odbycia części studiów lub praktyki za granicą.

Punkt rekrutacyjny:

Instytut Studiów Podyplomowych, filia w Tarnowskich Górach

42 600 Tarnowskie Góry

Ul. Karłuszowiec 9

Tel. 32 769 03 39, 512 812 165

E mail: studia@kursysilesia.pl

Dane kontaktowe uczelni:

Akademina Nauk Stosowanych
Ul. Petuniowa 9
53-238 Wrocław
www.naukistosowane.edu.pl

Rektorat:
Plac Solny 16 lok. 209/8, 50-063 Wrocław
501-868-593
sekretariat@naukistosowane.edu.pl

Dokumentacja rekrutacyjna zawiera:

  • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia pobierz,
  • Podpisany akt ślubowania pobierz,
  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia jednolite magisterskie i studia I stopnia),
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)

Umowa o kształcenie generowana jest przez punkt rekrutacyjny w Tarnowskich Górach

Opłata rekrutacyjna 85 zł, opłata za legitymację 22 zł (płatne w punkcie rekrutacyjnym w Tarnowskich Górach)

Tabela opłat za rok akademicki  2022/2023 pobierz

Sposoby składnia dokumentów rekrutacyjnych:

  • osobiście

Ul . Karłuszowiec 9

42-600 Tarnowskie Góry

Tel. 32 769 03 39 lub 512 812 165

  • On line

W przypadku rekrutacji on line dokumenty rekrutacyjne należy przesłać w formie skanów na adres: studia@kursysilesia.pl

Potwierdzenie wniesienia opłat należy dołączyć do dokumentacji. Opłaty (opłata rekrutacyjna 85 zł i opłata za legitymację 22 zł) należy przesłać na rachunek : 

37 1050 1214 1000 0091 4960 4564 

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Pedagog

Karłuszowiec 9

42-600 Tarnowskie Góry

Koszt studiów: 1 990 zł za pierwszy semestr (patrz tabela opłat).

Opłata rekrutacyjna 85 zł, opłata za legitymację 22 zł (płatne w punkcie rekrutacyjnym w Tarnowskich Górach)

Terminy wnoszenia opłat:

  • przy płatności jednorazowej do 15 października każdego roku akademickiego;
  • przy płatnościach semestralnych najpóźniej do 15 października (w semestrze zimowym) oraz do 15 lutego (w semestrze letnim);
  • przy płatnościach ratalnych najpóźniej do 30 września / 15 października/ 15 listopada / 15 grudnia / 15 stycznia / 15 lutego / 15 marca / 15 kwietnia / 15 maja /15 czerwca

Tabela opłat: pobierz

Newsletter

Zapisz sie do newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości

14 583 absolwentów
i stale rekrutujemy
73 kierunki
i stale zwiększamy
119 kursów, szkoleń i webinarów
i stale się rozwijamy

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz tutaj