Politologia studia I stopnia

1990 PLNPolitologia studia I stopnia

Studia I stopnia (licencjackie): 6 semestrów (3 lata)

Studia na kierunku politologia mają charakter interdyscyplinarny, pozwalają na uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk politycznych, społecznych, międzynarodowych, medialnych i biznesowych.

Rozwijają kompetencje i predyspozycje do pracy w wielu obszarach. Absolwenci uzyskują przygotowanie m.in. z zakresu dyplomacji, stosunków międzynarodowych, marketingu politycznego, zarządzania, mediów, publicystyki, ekonomii. W programie studiów I stopnia są również przedmioty z zakresu geografii, historii i administracji. Zapewniamy wyspecjalizowaną kadrę wykładowców o dużych kompetencjach praktycznych, uzyskanych w czasie pracy zawodowej m.in. w instytucjach międzynarodowych, dyplomacji, mediach, administracji publicznej, instytucjach eksperckich i certyfikujących. Absolwenci studiów politologicznych w Akademii Nauk Stosowanych znajdują zatrudnienie m.in. w szeroko rozumianej dyplomacji – instytucjach dyplomatycznych,  mediach i instytucjach międzynarodowych.  

Dostępne specjalności:

Dyplomacja i polityka międzynarodowa

Specjalność skierowana do osób przygotowujących się do pracy w dyplomacji i szeroko rozumianej polityce międzynarodowej.  Studia umożliwiają zatrudnienie w jednostkach krajowych, które współpracują z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, w placówkach dyplomatycznych, w stowarzyszeniach oraz fundacjach.

 

Dziennikarstwo

Specjalność skierowana do osób przygotowujących się do pracy w  zawodach związanych z mediami i  szeroko rozumianą komunikacją społeczną tj.:  zarządzanie wizerunkiem, zarządzanie mediami społecznościowymi, komunikowanie międzykulturowe. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w radiu, prasie, czy telewizji, dają możliwość poznania najnowszej historii ze szczególnym uwzględnieniem przemian o charakterze społecznym, politycznym i medialnym.

 

Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu została założona w 2004 roku
i jest uczelnią innowacyjną, o statusie akademii.

Misją uczelni jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów, w oparciu o najwyższe standardy Total Quality Management.

Mury Akademii opuściło do tej pory ponad 12 000 wykształconych studentów. Akademia skutecznie kształci studentów z Polski i z zagranicy, głównie z krajów Europy Wschodniej i Azji. Kadrę naukową Akademii stanowią zarówno wykładowcy z Polski, jak i uczeni z Belgii, Francji, Ukrainy i USA. Akademia rozwija działalność akademicką w programie Erasmus+, głównie w zakresie mobilności akademickiej, która pozwala naszym wykładowcom na prowadzenie zajęć na uczelniach zagranicznych, oraz naszym studentom na wyjazdy w celu odbycia części studiów lub praktyki za granicą.

Punkt rekrutacyjny:

Instytut Studiów Podyplomowych, filia w Tarnowskich Górach

42 600 Tarnowskie Góry

Ul. Karłuszowiec 9

Tel. 32 769 03 39, 512 812 165

E mail: studia@kursysilesia.pl

Dane kontaktowe uczelni:

Akademina Nauk Stosowanych
Ul. Petuniowa 9
53-238 Wrocław
www.naukistosowane.edu.pl

Rektorat:
Plac Solny 16 lok. 209/8, 50-063 Wrocław
501-868-593
sekretariat@naukistosowane.edu.pl

Dokumentacja rekrutacyjna zawiera:

  • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia pobierz,
  • Podpisany akt ślubowania pobierz,
  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia jednolite magisterskie i studia I stopnia),
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)

Umowa o kształcenie generowana jest przez punkt rekrutacyjny w Tarnowskich Górach

Opłata rekrutacyjna 85 zł, opłata za legitymację 22 zł (płatne w punkcie rekrutacyjnym w Tarnowskich Górach)

Tabela opłat za rok akademicki  2022/2023 pobierz

Sposoby składnia dokumentów rekrutacyjnych:

  • osobiście

Ul . Karłuszowiec 9

42-600 Tarnowskie Góry

Tel. 32 769 03 39 lub 512 812 165

  • On line

W przypadku rekrutacji on line dokumenty rekrutacyjne należy przesłać w formie skanów na adres: studia@kursysilesia.pl

Potwierdzenie wniesienia opłat należy dołączyć do dokumentacji. Opłaty (opłata rekrutacyjna 85 zł i opłata za legitymację 22 zł) należy przesłać na rachunek : 

37 1050 1214 1000 0091 4960 4564 

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Pedagog

Karłuszowiec 9

42-600 Tarnowskie Góry

Koszt studiów: 1990 zł za pierwszy  semestr (patrz tabela opłat).

Opłata rekrutacyjna 85 zł, opłata za legitymację 22 zł (płatne w punkcie rekrutacyjnym w Tarnowskich Górach)

Terminy wnoszenia opłat:

  • przy płatności jednorazowej do 15 października każdego roku akademickiego;
  • przy płatnościach semestralnych najpóźniej do 15 października (w semestrze zimowym) oraz do 15 lutego (w semestrze letnim);
  • przy płatnościach ratalnych najpóźniej do 30 września / 15 października/ 15 listopada / 15 grudnia / 15 stycznia / 15 lutego / 15 marca / 15 kwietnia / 15 maja /15 czerwca.

Tabela opłat: pobierz

Newsletter

Zapisz sie do newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości

14 583 absolwentów
i stale rekrutujemy
73 kierunki
i stale zwiększamy
119 kursów, szkoleń i webinarów
i stale się rozwijamy

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz tutaj