Politologia studia II stopnia

2100 PLNPolitologia studia II stopnia

Studia II stopnia (magisterskie): 4 semestry (2 lata)

Studia na kierunku Politologia w ANS gwarantują praktyczną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu przedmiotów politologicznych oraz z obszaru wybranej specjalności. Zaletą studiów na tym kierunku jest interdyscyplinarność i szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy.

Absolwent tego kierunku jest nie tylko osobą wszechstronnie wykształconą, ale także cenionym na rynku specjalistą w wybranej przez siebie dziedzinie. Absolwenci studiów politologicznych w ANS znajdują zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna), w mediach,  w biznesie i instytucjach międzynarodowych. Są również przygotowani do podjęcia pracy naukowej z zakresu politologii i innych nauk społecznych. Dużym atutem studiów jest ich praktyczny wymiar oraz możliwość odbycia praktyki studenckiej w ramach Programu Erasmus+ w międzynarodowych i europejskich instytucjach z którymi uczelnia ma podpisane umowy.

Dostępne specjalności:

Administracja publiczna

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej w administracji publicznej rządowej i samorządowej.

 

Polityka bezpieczeństwa państwa

Studia z zakresu administracji na kierunku polityka bezpieczeństwa państwa mają charakter interdyscyplinarny. Studia przygotowują do badania  różnorodnych aspektów – politycznych, prawnych czy nawet wojskowych. Student nabywa  umiejętność wykorzystania poznanej wiedzy w praktyce podczas planowania różnorodnych działań prewencyjnych czy operacyjnych.

 

Media i dziennikarstwo

Studia wyposażają w gruntowną wiedzę teoretyczną i praktykę z zakresu dziennikarstwa, takimi jak rozwijanie warsztatu pisarskiego czy zapoznanie z narzędziami wykorzystywanymi w ramach tworzenia nowych mediów.

 

Polityka i biznes

Jedyna taka specjalność w Polsce. Studia pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu strategii biznesu, polityki gospodarczej i wiedzy łączącej obszar biznesu z polityką. Skierowane są do osób wiążących swoją przyszłość zawodową zarówno z zakresem polityki, jak i biznesu. Dużym atutem  kierunku są wykładowcy ze Studiów Master of Business Administration, którzy przekazują wiedzę  o najwyższych standardach z prestiżowych studiów biznesowych MBA. 

 

 

Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu została założona w 2004 roku
i jest uczelnią innowacyjną, o statusie akademii.

Misją uczelni jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów, w oparciu o najwyższe standardy Total Quality Management.

Mury Akademii opuściło do tej pory ponad 12 000 wykształconych studentów. Akademia skutecznie kształci studentów z Polski i z zagranicy, głównie z krajów Europy Wschodniej i Azji. Kadrę naukową Akademii stanowią zarówno wykładowcy z Polski, jak i uczeni z Belgii, Francji, Ukrainy i USA. Akademia rozwija działalność akademicką w programie Erasmus+, głównie w zakresie mobilności akademickiej, która pozwala naszym wykładowcom na prowadzenie zajęć na uczelniach zagranicznych, oraz naszym studentom na wyjazdy w celu odbycia części studiów lub praktyki za granicą.

Punkt rekrutacyjny:

Instytut Studiów Podyplomowych, filia w Tarnowskich Górach

42 600 Tarnowskie Góry

Ul. Karłuszowiec 9

Tel. 32 769 03 39, 512 812 165

E mail: studia@kursysilesia.pl

Dane kontaktowe uczelni:

Akademina Nauk Stosowanych
Ul. Petuniowa 9
53-238 Wrocław
www.naukistosowane.edu.pl

Rektorat:
Plac Solny 16 lok. 209/8, 50-063 Wrocław
501-868-593
sekretariat@naukistosowane.edu.pl

Dokumentacja rekrutacyjna zawiera:

  • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia pobierz,
  • Podpisany akt ślubowania pobierz,
  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia jednolite magisterskie i studia I stopnia),
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)

Umowa o kształcenie generowana jest przez punkt rekrutacyjny w Tarnowskich Górach

Opłata rekrutacyjna 85 zł, opłata za legitymację 22 zł (płatne w punkcie rekrutacyjnym w Tarnowskich Górach)

Tabela opłat za rok akademicki  2022/2023 pobierz

Sposoby składnia dokumentów rekrutacyjnych:

  • osobiście

Ul . Karłuszowiec 9

42-600 Tarnowskie Góry

Tel. 32 769 03 39 lub 512 812 165

  • On line

W przypadku rekrutacji on line dokumenty rekrutacyjne należy przesłać w formie skanów na adres: studia@kursysilesia.pl

Potwierdzenie wniesienia opłat należy dołączyć do dokumentacji. Opłaty (opłata rekrutacyjna 85 zł i opłata za legitymację 22 zł) należy przesłać na rachunek : 

37 1050 1214 1000 0091 4960 4564 

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Pedagog

Karłuszowiec 9

42-600 Tarnowskie Góry

Koszt studiów: 2 100 zł za pierwszy semestr (patrz tabela opłat).

Opłata rekrutacyjna 85 zł, opłata za legitymację 22 zł (płatne w punkcie rekrutacyjnym w Tarnowskich Górach)

Terminy wnoszenia opłat:

  • przy płatności jednorazowej do 15 października każdego roku akademickiego;
  • przy płatnościach semestralnych najpóźniej do 15 października (w semestrze zimowym) oraz do 15 lutego (w semestrze letnim);
  • przy płatnościach ratalnych najpóźniej do 30 września / 15 października/ 15 listopada / 15 grudnia / 15 stycznia / 15 lutego / 15 marca / 15 kwietnia / 15 maja /15 czerwca.

Tabela opłat - pobierz

Newsletter

Zapisz sie do newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości

14 583 absolwentów
i stale rekrutujemy
73 kierunki
i stale zwiększamy
119 kursów, szkoleń i webinarów
i stale się rozwijamy

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz tutaj