Gry i grywalizacja w edukacji

4400 PLNGry i grywalizacja w edukacji

Profil kandydata:

Studia podyplomowe  w zakresie „ Gry i grywalizacja w edukacji ” są studiami doskonalącymi, które mają na celu przygotowanie nauczycieli wszystkich typów szkół czy placówek dydaktycznych, opiekuńczo – wychowawczych oraz absolwentów studiów pedagogicznych do zastosowania w codziennej pracy z uczniami metod aktywizujących takich jak grywalizacja.

Studia te adresowane są do:

 • nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą w sposób zaplanowany i wartościowy włączyć metody gamifikacji oraz gry do pracy z młodym pokoleniem
 • osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie nowych technologii i metodyki kształcenia
 • pracowników placówek opiekuńczych, wychowawczych, kulturalno-oświatowych, bibliotek,
 • trenerów sportowych, animatorów, edukatorów oraz osób prowadzących szkoły językowe, artystyczne, kursy rozwijające hobby czy zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży

 

 

Cel studiów:

Studia podyplomowe stanowią kompendium wiedzy na temat różnorodnych angażujących strategii nauczania, orientacji na cel dydaktyczny, a nie na sam proces nauczania, bezpiecznych sposobów wprowadzania metody prób i błędów, akceptacji porażek, podejmowania wyzwań i automotywacji. Studenci zyskają nie tylko wiedzę niezbędną do twórczej zmiany metod dydaktycznych, ale będą też uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez praktyków i metodyków. Dowiedzą się również, jak dokonać reorganizacji pracy przy minimalnych nakładach oraz gdzie poszukiwać środków na wykorzystanie nowych technologii w placówce oświatowej.

Uzyskane umiejętności /kwalifikacje:

Studia o charakterze doskonalącym.

Współorganizowane z  Akademią Nauk Stosowanych we Wrocławiu oraz ze Stowarzyszeniem Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego (SPIDOR).
SPIDOR jest członkiem Interactive Software Federation of Europe.

 

Koszt studiów: 4 400 zł (możliwość opłat w ratach), opłata rekrutacyjna 85 zł

 

Czas trwania: 2 semestry, studia w trybie hybrydowym z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia. 2 zjazdy stacjonarne – warsztatowe realizowane w Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu

90 godzin warsztatowych + warsztat zaliczeniowy – projekt własny studenta 20 godzin

Zakres kształcenia:

 

Pedagogika gier i gry w pedagogice

 • Wprowadzenie do ludologii, czyli groznawstwa.
 • Rodzaje gier i kompetencje, jakie rozwijają
 • Korzyści z gier w szkole wraz z przykładami szkół i systemów, które z gier korzystają
 • Rywalizacja czy współpraca?, czyli wpływ typu gry na rozwój ucznia i relacje w klasie
 • PEGI – klasyfikacja gier

 

Gry na przedmiotach (analogowe i cyfrowe): do różnych poziomów

 • Glottodydaktyka - jak wprowadzić elementy gier do nauki języków obcych
 • Społeczeństwo, kultura, historia - gry do nauczania przedmiotów humanistycznych
 • Gry matematyczne
 • Gry do nauczania przedmiotów przyrodniczych
 • Gry kształcące kompetencje społeczne/ rozwijające empatię/ gry w służące dobrostanowi, gry socjoterapeutyczne

 

Wyjście poza schemat - nietypowe gry w edukacji

 • Minecraft Edu - programowanie blokowe - warsztat z programowania (prowadzony przez osobę z Microsoft)
 • Gry terenowe, gry z Mapami google
 • Gry z VR
 • Escape room - analogowy i cyfrowy
 • Lego w edukacji

Projektowanie gier

 • Projektowanie gier - jak samemu zaprojektować grę
 • Jak zaprosić uczniów do projektowania gier
 • Zostań mistrzem gry!
 • Zgrywalizowanie edukacji/ całego przedmiotu/ semestru

Wykorzystanie gier w pracy z uczniami z SPE

 • Gry w pracy z uczniem z deficytami i niepełnosprawnościami
 • Gry w pracy z uczniem zdolnym

Podsumowanie – czyli gry w polskiej szkole

 • Gry a pruski system edukacji - czyli jak to zrobić, żeby się dało
 • Dobre praktyki szkół i nauczycieli, którzy już dziś grywalizują edukację
 • Jak sobie radzić bez budżetu, gdzie i jak szukać finansowania

ZASADY REKRUTACJI

DLA KOGO

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł:

 • licencjata,
 • magistra
 • inżyniera,

Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych.

Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. 

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) – ksero,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na naszej uczelni – dotyczy absolwentów (na podstawie świadectwa naliczana jest zniżka dla absolwenta)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł:

   37 1050 1214 1000 0091 4960 4564 (rachunek tylko  do opłaty rekrutacyjnej)

   Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Pedagog
   Karłuszowiec 9
   42-600 Tarnowskie Góry

  Sposoby złożenia dokumentów rekrutacyjnych:

  • osobiście w siedzibie filii w godzinach pracy placówki,
  • poczta tradycyjna, adres przesyłki:
   Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Pedagog
   Karłuszowiec 9
   42-600 Tarnowskie Góry
  • drogą elektroniczną – skany (czytelne)  dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać na adres: studia@kursysilesia.pl

   

  Rekrutację przeprowadzamy dwa razy w roku:

  • na semestr zimowy – rozpoczęcie semestru 1 października
  • na semestr letni – rozpoczęcie semestru – 1 marca

   

  Plik do pobrania - formularz zgłoszeniowy

  Czesne

  Czesne za studia można opłacać:

  • jednorazowo,
  • semestralnie,
  • miesięcznie, zgodnie z harmonogramem

  Raty nie są oprocentowane.

   

  Opłata rekrutacyjna

  Przy zapisie na studia pobierana jest jednorazowa opłata rekrutacyjna – 85 zł.

  Opłatę należy zapłacić w siedzibie filii (karta, gotówka) lub przelać na konto:

  37 1050 1214 1000 0091 4960 4564 (rachunek tylko  do opłaty rekrutacyjnej)

  Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Pedagog

  Karłuszowiec 9

  42-600 Tarnowskie Góry

  W przypadku rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. 

  PROMOCJE

  Zniżka dla absolwentów:

  • 50% czesnego za przygotowanie pedagogiczne,
  • 20% czesnego za każdy, inny niż przygotowanie pedagogiczne, kierunek.

   

  Zniżka za drugi kierunek:

  • 50% - zniżka dotyczy studentów podejmujących się studiowania równocześnie dwóch kierunków. Zniżka dotyczy tańszego kierunku.

   

  Oferta dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych:

  Absolwentów kursów kwalifikacyjnych pedagogicznych, realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, zapraszamy na uzupełniające studia podyplomowe – jeden semestr.

   

  O nas

  Studia podyplomowe realizowane są w ramach współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie.
  Działamy od 2015 r.
  Filia Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych
  ul. Karłuszowiec 9;
  42-600 Tarnowskie Góry
  tel. 32 769 03 39 lub 512 812 165
  lub skorzystaj z zakładki KONTAKT i napisz do nas

  Naszym priorytetem jest rzetelna, sprawna i profesjonalna obsługa naszych studentów.

  INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  Studia podyplomowe realizowane są przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych została założona w 2002 roku. 
  Jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych POLON pod numerem 236.
  Uczelnia uzyskała akt akredytacyjny (Uchwała nr 128/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 marca 2019 r.), który potwierdza wysoką jakość kształcenia.
  Rektor uczelni: mgr Katarzyna Kujawiak
  Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych: mgr Rafał Kosmulski.
   
  Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
  Aleje Jerozolimskie 98, piętro VI; 00-807 Warszawa

  Ogólnopolskie Biuro Obsługi Studenta Instytutu Studiów Podyplomowych
  ul. Sienkiewicza 16;  97-300 Piotrków Trybunalski; tel. 790 790 316
   

  Kierunki

  2400 PLN

  Andragogika

  3000 PLN

  Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole

  3300 PLN

  Biznes i zarządzanie

  3000 PLN

  Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

  3300 PLN

  Biologia w szkole

  3300 PLN

  Chemia w szkole

  3000 PLN

  Doradztwo zawodowe

  3000 PLN

  Dydaktyka języka obcego – język angielski

  3000 PLN

  Dydaktyka języka obcego – język niemiecki

  3000 PLN

  Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym

  3600 PLN

  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

  3600 PLN

  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

  3600 PLN

  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

  3600 PLN

  Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  3600 PLN

  Edukacja włączająca

  3300 PLN

  Etyka w szkole

  3300 PLN

  Filozofia w szkole

  3300 PLN

  Fizyka w szkole

  3300 PLN

  Geografia w szkole

  3300 PLN

  Historia i teraźniejszość

  3300 PLN

  Historia w szkole

  4500 PLN

  Integracja sensoryczna

  3300 PLN

  Informatyka z programowaniem w szkole

  3300 PLN

  Język polski w szkole

  3000 PLN

  Logistyka w szkole

  5200 PLN

  Logopedia kliniczna

  3900 PLN

  Logopedia ogólna

  3300 PLN

  Matematyka w szkole

  3300 PLN

  Muzyka w szkole

  3300 PLN

  Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

  3600 PLN

  Pedagogika korekcyjna

  3900 PLN

  Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

  3600 PLN

  Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

  3000 PLN

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

  3600 PLN

  Pedagogika resocjalizacyjna

  3300 PLN

  Pedagogika sztuki – plastyka w szkole

  3000 PLN

  Przygotowanie pedagogiczne

  3300 PLN

  Przyroda w szkole

  3000 PLN

  Rytmika, logorytmika z elementami tanca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  3000 PLN

  Socjoterapia

  3300 PLN

  Technika w szkole

  3000 PLN

  Terapia rodzin

  3000 PLN

  Wczesne nauczanie języka obcego (język angielski)

  3000 PLN

  Wczesne nauczanie języka obcego (język niemiecki)

  3600 PLN

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  3900 PLN

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

  3300 PLN

  Wiedza o społeczeństwie

  3300 PLN

  Wychowanie do życia w rodzinie

  3300 PLN

  Wychowanie fizyczne w szkole

  2400 PLN

  Zarządzanie w oświacie

  Newsletter

  Zapisz sie do newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości

  14 583 absolwentów
  i stale rekrutujemy
  73 kierunki
  i stale zwiększamy
  119 kursów, szkoleń i webinarów
  i stale się rozwijamy

  Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
  Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz tutaj