32 769 03 39

Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej


Zapisz się już dziś

Symbol cyfrowy zawodu: 341201

Zajęcia realizowane są przez  1 rok (2 semestry)

 

Celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc osobie niepełnosprawnej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności. Asystent osoby niepełnosprawnej wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej.

Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej należą :

- współpraca z instytucjami  i poszukiwanie sponsorów w działaniach na rzecz osoby  

  niepełnosprawnej,

- pobudzanie aktywności społecznej podopiecznego,

- pomoc w realizacji usług medycznych i rehabilitacyjnych,

- usuwanie barier (społecznych, psychologicznych, itp.) oraz diagnoza warunków życia.

 

Organizacja zajęć:

Zajęcia organizowane są w systemie zaocznym, dostosowanym dla osób pracujących.

Częstotliwość zajęć: soboty i niedziele, co dwa tygodnie

 

Efekt kształcenia:

Absolwent nabywa umiejętności w zakresie:

- pomocy osobie niepełnosprawnej oraz współtworzenia programów rehabilitacji,

- diagnozowania warunków życia,

- doradztwa w zakresie usług rehabilitacyjnych i medycznych, kontaktów społecznych,

   kulturowych,

- dążenie do usuwanie barier (społecznych, psychologicznych, architektonicznych,  

    komunikacyjnych).

 

W trakcie nauki organizowany jest egzamin przez OKE z kwalifikacji:

K1 – Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej ( Z.8.)

 

Warunki rekrutacji:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej ( oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza)

Formularz zgłoszeniowy