32 769 03 39

Opiekun osoby starszej

Opiekun osoby starszej


Zapisz się już dziś

Symbol cyfrowy zawodu: 341202

Zajęcia realizowane są przez  2 lata (4 semestry)

 

Jeżeli jesteś zainteresowany niesieniem pomocy i opieki  ludziom  starszym, przewlekle chorym, upośledzonym umysłowo, bezdomnym oraz innym potrzebującym wsparcia (okresowo lub stale) to zapraszamy na kierunek opiekun w domu pomocy społecznej. :

- pomaganie osobom starszym w ich codziennych czynnościach

- dbałość o higienę podopiecznego

- pielęgnowanie osób starszych

 

Organizacja zajęć:

Zajęcia organizowane są w systemie zaocznym, dostosowanym dla osób pracujących.

Częstotliwość zajęć: soboty i niedziele, co dwa tygodnie

 

Efekt kształcenia:

 

Absolwent nabywa umiejętności w zakresie:

- rozpoznawania ograniczeń i możliwości w funkcjonowaniu osoby starszej (wynikających ze stopnia i rodzaju niepełnosprawności),

- rozpoznawania i interpretowania  warunków życia, sytuacji społecznej, relacji z rodziną i otoczeniem,

- doboru metod, technik i narzędzi działań opiekuńczo – wspierających do sytuacji życiowej osoby starszej, jej stanu zdrowia oraz potrzeb,

- udzielania wsparcia emocjonalnego, aktywizowania osoby starszej  do  samodzielności życiowej ( w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności).

 

W trakcie nauki organizowany jest egzamin przez OKE z kwalifikacji:

K1 – Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie starszej ( Z.7.)

 

 

Warunki rekrutacji:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej ( oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza)

- formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania w wersji PDF)

Formularz zgłoszeniowy