32 769 03 39

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej


Zapisz się już dziś

Symbol cyfrowy zawodu: 341203

Zajęcia realizowane są przez  2 lata (4 semestry)

 

Jeżeli jesteś zainteresowany niesieniem pomocy i opieki  ludziom  starszym, przewlekle chorym, upośledzonym umysłowo, bezdomnym oraz innym potrzebującym wsparcia (okresowo lub stale)

to zapraszamy na kierunek opiekun w domu pomocy społecznej.

 Do zadań opiekuna w domu pomocy społecznej należą:

- pomaganie w codziennych czynnościach związanych z toaletą, spożywanie posiłków,

- organizacja czasu wolnego podopiecznym,

- aktywizowanie podopiecznego w celu zwiększenia jego samodzielności życiowej,

- aktywne uczestniczenie w procesach rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego.

 

Organizacja zajęć:

Zajęcia organizowane są w systemie zaocznym, dostosowanym dla osób pracujących.

Częstotliwość zajęć: soboty i niedziele, co dwa tygodnie

 

Efekt kształcenia:

Absolwent nabywa umiejętności w zakresie:

- oceniania i rozpoznawania stanu funkcjonowania podopiecznego (psychicznego, fizycznego i społecznego)

- sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, niesamodzielną lub przewlekle chorą

- utrzymywania sprawności i aktywizowania podopiecznych przy współpracy z zespołem terapeutycznym

- opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy oraz opieki dla osoby podopiecznej, przebywającej w instytucji opiekuńczo – leczniczej ( z uwzględnieniem poziomu możliwości psychofizycznych )

- wpierania i motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego ( z uwzględnieniem rozwijania zainteresowań, samorealizacji )

 

W trakcie nauki organizowany jest egzamin przez OKE z kwalifikacji:

K1 – Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osoby podopiecznej ( Z.6.)

 

Warunki rekrutacji:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej ( oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza)

Formularz zgłoszeniowy