32 769 03 39

Opiekunka środowiskowa

Opiekunka środowiskowa


Zapisz się już dziś

Symbol cyfrowy zawodu: 341201

Zajęcia realizowane są przez  1 rok (2 semestry)

 

Celem pracy opiekunki środowiskowej jest pomoc osobie podopiecznej w wykonywaniu codziennych czynności domowych, organizowaniu gospodarstwa domowego, wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i higienicznych u osób podopiecznych a także udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia.

Do zadań opiekunki środowiskowej należą :

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

- mobilizacja i organizowanie czasu wolnego podopiecznych,

 

- pomoc w realizacji usług medycznych i rehabilitacyjnych,

- usuwanie barier (społecznych, psychologicznych, itp.) oraz diagnoza warunków życia.

 

Organizacja zajęć:

Zajęcia organizowane są w systemie zaocznym, dostosowanym dla osób pracujących.

Częstotliwość zajęć: soboty i niedziele, co dwa tygodnie

 

Efekt kształcenia:

Absolwent nabywa umiejętności w zakresie:

- pomocy osobie niepełnosprawnej oraz współtworzenia programów rehabilitacji,

- diagnozowania warunków życia,

- doradztwa w zakresie usług rehabilitacyjnych i medycznych, kontaktów społecznych,

   kulturowych,

- dążenie do usuwanie barier (społecznych, psychologicznych, architektonicznych,  

    komunikacyjnych).

- motywowanie osoby podopiecznej aktywności fizycznej, intelektualnej i społecznej.

 

W trakcie nauki organizowany jest egzamin przez OKE z kwalifikacji:

K1 – Świadczenie usług opiekuńczych ( Z.5.)

 

Warunki rekrutacji:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej ( oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza)

Formularz zgłoszeniowy