32 769 03 39

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Doradztwo zawodowe w ramach projektu „Młodzi Ślązacy na ścieżce rozwoju zawodowego - szersze kwalifikacje gwarancją zatrudnienia!”

Serdecznie zapraszamy do składania ofert dotyczących na przeprowadzenie zajęć z języka niemieckiego dla uczestników projektu „Młodzi Ślązacy na ścieżce rozwoju zawodowego – szersze kwalifikacje gwarancją zatrudnienia!”.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenie zajęć na kursie „Opieka osób starszych i dzieci z modułem językowym” dla uczestników projektu „Młodzi Ślązacy na ścieżce rozwoju zawodowego – szersze kwalifikacje gwarancją zatrudnienia!”.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenie zajęć na kursie „Uprawnienia elektryczne z pomiarami” dla uczestników projektu „Młodzi Ślązacy na ścieżce rozwoju zawodowego – szersze kwalifikacje gwarancją zatrudnienia!”. 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenie zajęć na kursie „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z modułem wymiany butli gazowych” dla uczestników projektu „Młodzi Ślązacy na ścieżce rozwoju zawodowego – szersze kwalifikacje gwarancją zatrudnienia!”.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert dotyczących zapewnienia cateringu na szkoleniach realizowanych w projekcie „Młodzi Ślązacy na ścieżce rozwoju zawodowego – szersze kwalifikacje gwarancją zatrudnienia!”.