32 769 03 39

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu

  04.10.17

  Rozpoczęcie rekrutacji do projektu

  Rozpoczęcie rekrutacji do projektu


  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Młodzi Ślązacy na ścieżce rozwoju zawodowego - szersze kwalifikacje gwarancją zatrudnienia!”.

  Zapraszamy osoby, które spełniają poniższe warunki:

  • są w wieku 15 - 29 lat,
  • nie pracują, są bezrobotne lub bierne zawodowo,
  • nie kształcą się – nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),
  • nie szkolą się – nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy – czyli w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych,
  • zamieszkują na terenie woj. śląskiego.


  Rekrutacja do projektu prowadzona będzie do 30 listopada 2017 r. 
  Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych. Po weryfikacji zgłoszeń pod kątem spełniania obowiązkowych i dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, wyłoniona zostanie ostateczna grupa Uczestników. Regulamin rekrutacji i formularz rekrutacyjny jest dostępny na stronie Projektu.

  Wstecz...