32 769 03 39

Młodzi Ślązacy na ścieżce rozwoju zawodowego - szersze kwalifikacje gwarancją zatrudnienia!

  01.10.17

  Młodzi Ślązacy na ścieżce rozwoju zawodowego - szersze kwalifikacje gwarancją zatrudnienia!

  W przyjemnością informujemy, że w partnerstwie z Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o.o. uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Młodzi Ślązacy na ścieżce rozwoju zawodowego - szersze kwalifikacje gwarancją zatrudnienia!”.

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 niekształcących się, niepracujących osób z woj. śląskiego w wieku 15-29 lat (tzw. młodzież NEET). Kompleksowe wsparcie uczestników projektu będzie obejmowało:

  • opracowanie zindywidualizowanych programów działania,
  • pomoc w zakresie określenia i realizacji ścieżki zawodowej (indywidualne pośrednictwo pracy),
  • wsparcie szkoleniowe (szkolenia z zakresu obsługi wózków widłowych, pomiaru elektrycznego, opiekuna osób starszych i dzieci oraz szkolenia z zakresu umiejętności miękkich),
  • realizację staży zawodowych.

  Wsparcie udzielane w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwskazań do wykonywania danego zawodu. Przygotowane usługi zwiększą szanse uczestników na zatrudnienie na regionalnym rynku pracy.


  Wartość projektu: 881 119,62 zł
  Wysokość dofinansowania: 837 063,62 zł
  Termin realizacji projektu: 01.10.2017 - 30.11.2018

  Wstecz...