Polityka proekologiczna

Środowisko naturalne spełnia w gospodarce wiele ważnych funkcji. A rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, które staje się bardziej wrażliwe na deprawację ekologiczną oraz katastrofalne spustoszenia w zdrowiu i życiu ludzi, wzmaga nacisk na podejmowanie bardziej zaangażowanych działań i zmianę strategii postępowania.

Troska o czyste środowisko staje się naszym priorytetem. W związku z tym istotne staje się powszechne rozumienie istoty zarządzania ekologicznego i konieczności jego upowszechniania oraz budowanie i wdrażanie w naszej firmie strategii ekologicznego rozwoju.

Nasza firma zmierza do ekologizacji funkcjonowania na rynku usług szkoleniowych a także rozwoju w tym obszarze. Przyjmujemy założenia leżące u podstaw tak zwanego ekorozwoju (sustainable development), a więc takiego, który pozostaje w harmonii z przyrodą. Definiuje się go jako „rozwój zrównoważony, czyli rozwój, który daje się pogodzić zarówno z przyszłymi, jak i obecnymi potrzebami” (Nasza Wspólna Przyszłość, 2001).

Ekologiczny rozwój naszej firmy oznacza podejmowanie decyzji dotyczących strategii oraz zbudowania organizacji , tak aby nastąpiła integracja ochrony środowiska ze wszystkimi funkcjami i zadaniami naszego przedsiębiorstwa. Jest to długi i wymagający proces, ale przynoszący ogromną satysfakcję.

Zdecydowaliśmy się podjąć działania, których celem jest eliminacja lub minimalizacja emisji zanieczyszczeń i odpadów powstających w procesach tworzenia i konsumpcji oraz poprzez intensyfikowanie technologicznych innowacji, tak aby proponowane przez nas usługi były bardziej przyjazne środowisku.

Ze względu na specyfikę branży, w której działamy, udoskonalamy naszą pracę i usługi, tak aby pomogły wdrożyć zarządzanie ekologiczne i osiąganie rezultatów, które zmniejszą obciążenie środowiska:

 • redukujemy i segregujemy odpady;
 • wykorzystujemy ponownie opakowania wysyłkowe podczas realizowania wysyłki;
 • optymalizujemy zużycie energii, wody i ogrzewania;
 • korzystamy z materiałów przyjaznych środowisku naturalnemu;
 • utylizujemy odpady biurowe (tonery, opakowania, baterie, makulatura).
 • odpady niebezpieczne i elektrośmieci dostarczamy do specjalnych punktów odbioru;
 • naprawiamy uszkodzone sprzęty elektroniczne;
 • kładziemy duży nacisk na koncepcję work-life balance;
 • ograniczamy zużycie papieru.

A to wszystko w oparciu o poniższe założenia:

 • określenie polityki środowiskowej oraz zdefiniowanie wymagań prawnych i regulacyjnych;
 • oznaczenie skutków w środowisku spowodowanych działalnością w zakresie oferowanych usług;
 • zidentyfikowanie priorytetów oraz ustalenie właściwości, celów i zadań środowiskowych;
 • elastycznie przystosowujemy się do zmieniających się warunków;
 • usprawniliśmy podejmowanie decyzji w zakresie planowania, monitorowania a co za tym idzie podejmowanie działań korygujących;
 • opracowaliśmy programy umożliwiające wdrożenie założeń polityki proekologicznej.

Jednocześnie zapewniamy, że jesteśmy otwarci na zbudowanie ogólnopolskiej sieci relacji z przedsiębiorstwami, którym wpływ na środowisko naturalne nie jest obojętne.

14 583 absolwentów
i stale rekrutujemy
73 kierunki
i stale zwiększamy
119 kursów, szkoleń i webinarów
i stale się rozwijamy

Newsletter

Zapisz sie do newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz tutaj