17000 PLNPsychoterapia

Profil kandydata:

Nasze innowacyjne, specjalistyczne studia kwalifikacyjne spełniają wymogi określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niezbędne do ubiegania się o pracę na stanowisku psychoterapeuty (zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia psychicznego art. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.) oraz Ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 1972) art. 87 obowiązujący od 1 stycznia 2024 r., w którym została doprecyzowana definicja psychoterapii oraz wymagań wobec psychoterapeuty. Na studia aplikować może osoba z tytułem zawodowym lekarza lub magistra - bez wskazania wymaganego kierunku studiów.

 

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych – Szkoły Psychoterapii jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych osób dorosłych, dzieci i młodzieży. 

Program czteroletnich, dwustopniowych studiów podyplomowych w wymiarze 1200 godzin obejmuje zagadnienia specyficzne dla psychoterapii, a także zagadnienia ogólne związane z funkcjonowaniem psychicznym człowieka, psychopatologią i zróżnicowanymi metodami diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych, metodami weryfikacji empirycznej skuteczności oddziaływań terapeutycznych, oraz zagadnienia etyczne i prawne w psychoterapii. 

 

Uzyskane umiejętności/kwalifikacje:  

Po ukończeniu studiów, absolwenci mają możliwość pozyskania pracy jako psychoterapeuta.

Po ukończeniu studiów absolwent ma możliwość certyfikacji w Instytucie Psychoterapii i Dialogu działającego przy Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu. Zapewniamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów.

 

Koszt studiów: 

4 250 zł za semestr (możliwość opłat w ratach), opłata rekrutacyjna 85 zł.

 

Czas trwania: 

8 semestrów, studia w trybie niestacjonarnym.

I MODUŁ KSZTAŁCENIA (4 semestry) zakończony egzaminem poziomu I:

I ROK, I SEMESTR
 • Zagadnienia teoretyczne dotyczą
 • ce współczesnych nurtów psychoterapii:
  • Behawioralno-poznawacza
  • Gestalt,
  • Psychoterapia systemowa
  • Psychoterapia psychodynamiczna
  • Analiza transakcyjna
 • Trening interpersonalny - rozwój osobisty
 • Zagadnienia rozwoju psychospołecznego człowieka
 • Wprowadzenie do psychoterapii
 • Zagadnienia etyczne i prawne w psychoterapii

I ROK, II SEMESTR
 • Zdrowie psychiczne i mechanizmy powstawania zaburzeń psychicznych:
  • Zaburzenia nerwicowe
  • Zaburzenia odżywiania
  • Zaburzenia snu
  • Zaburzenia osobowości
  • Uzależnienia
  • Zaburzenia nastroju
  • Zaburzenia otępienne

II ROK, III SEMESTR
 • Wskazania i konsekwencje farmakoterapii w postępowaniu psychoterapeutycznym
 • Diagnoza w psychoterapii - podejście głównych szkół:
  • Diagnoza nozologiczna
  • Diagnoza psychologiczna i psychiatryczna
  • Diagnoza psychoterapeutyczna
  • Diagnoza par

II ROK, IV SEMESTR
 • Psychoterapia psychodynamiczna
 • Psychoterapia systemowa
 • Psychoterapia Gestalt
 • Psychoterapia behawioralno-poznawcza
 • Analiza transakcyjna

 

Moduł jest realizowany w wymiarze 600 godzin


II MODUŁ KSZTAŁCENIA (4 semestry) zakończony egzaminem poziomu II:

III ROK, V SEMESTR

 • Psychiataria
 • Seksuologia
 • Psychopatologia człowieka dorosłego
 • Zaburzenia obsesyjno-kompensacyjne
 • Psychopatologia dzieci:
  • Staż kliniczny
  • Superwizja

 

III ROK, VI SEMESTR

 • Psychoterapia dzieci i młodzieży
 • Psychoterapia rodzin i par
 • Psychoterapia zaburzeń seksualnych
 • Psychoterapia uzależnień
 • Psychoterapia grupowa
 • Staż kliniczny
 • Superwizja

 

IV ROK, VII SEMESTR

 • Psychoterapia w sytuacji straty i żałoby
 • Psychoterapia w depresji i samobójstwach
 • Psychoterapia traumy i PTSD
 • Relacje rodzinne w psychoterapii
  • Staż kliniczny
  • Superwizja

 

IV ROK, VIII SEMESTR

 • Wypalenie zawodowe - rozwój osobisty
 • Proces terapeutyczny - kontakt i kontrakt w psychoterapii
 • Interwencja kryzysowa
 • Analiza przebiegu procesu terapii. Sesja terapeutyczna. Opis przypadku
  • Staż kliniczny
  • Superwizja

Istotnym elementem poziomu II jak również stażu klinicznego w wymiarze 400 godzin.

W tym: 

 • 150 godzin zegarowych w oddziale psychiatrii całodobowej lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym lub w oddziale psychiatrycznym w oddziale dziennym;
 • 250 godzin zegarowych pracy klinicznej pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychoterapeuty lub psychologa klinicznego 

Kolejnym elementem kształcenia w ramach poziomu II jest superwizja dzieci, młodzieży i dorosłych w wymiarze 100 godzin. Celem superwizji jest pomoc terapeucie w rozwiązaniu problemów pojawiających się na różnych etapach terapii.


Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł:

 • licencjata,
 • magistra,
 • inżyniera.

Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) – ksero,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na naszej uczelni – dotyczy absolwentów (na podstawie świadectwa naliczana jest zniżka dla absolwenta)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł:

   37 1050 1214 1000 0091 4960 4564 (rachunek tylko  do opłaty rekrutacyjnej)

   Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Pedagog

   Karłuszowiec 9

   42-600 Tarnowskie Góry

  Sposoby złożenia dokumentów rekrutacyjnych:

  • osobiście w siedzibie filii w godzinach pracy placówki,
  • poczta tradycyjna, adres przesyłki:

  Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PEDAGOG
  ul. Karłuszowiec 9; 42-600 Tarnowskie Góry

  • drogą elektroniczną – czytelne skany dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać na adres: studia@kursysilesia.pl.

  Rekrutację przeprowadzamy dwa razy w roku:

  • na semestr zimowy – rozpoczęcie semestru 1 października,
  • na semestr letni – rozpoczęcie semestru – 1 marca.


  Pliki do pobrania:
  1. Formularz do pobrania - klik

  Czesne

  Czesne za studia można opłacać:

  Raty nie są oprocentowane.

   

  Opłata rekrutacyjna

  Przy zapisie na studia pobierana jest jednorazowa opłata rekrutacyjna – 85 zł.

  Opłatę należy zapłacić w siedzibie filii (karta, gotówka) lub przelać na konto:

  37 1050 1214 1000 0091 4960 4564 (rachunek tylko  do opłaty rekrutacyjnej)

  Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Pedagog

  Karłuszowiec 9

  42-600 Tarnowskie Góry

  W przypadku rezygnacji opłata rekrutacyjna nie jest zwracana

   

  PROMOCJE

  Zniżka dla absolwentów:

  • 20% czesnego za każdy kierunek  Zniżka za drugi kierunek:

  • 50% - zniżka dotyczy studentów podejmujących się studiowania równocześnie (w jednym naborze) dwóch kierunków. Zniżka dotyczy tańszego kierunku.  Zniżka dla absolwentów oraz aktualnych studentów:
  – Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych (WSNP),
  – Szkoły Głównej Krajowej (SGK),
  – Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki (WSSMiA),
  – Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu (ANS)

  • 20% - zniżki czesnego przy zapisie na wybrany kierunek studiów podyplomowych.

  O nas

  Studia podyplomowe realizowane są w ramach współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie.
  Działamy od 2015 r.
  Filia Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych
  ul. Karłuszowiec 9;
  42-600 Tarnowskie Góry
  tel. 32 769 03 39 lub 512 812 165
  lub skorzystaj z zakładki KONTAKT i napisz do nas

  Naszym priorytetem jest rzetelna, sprawna i profesjonalna obsługa naszych studentów.

  INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  Studia podyplomowe realizowane są przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych została założona w 2002 roku. 
  Jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych POLON pod numerem 236.
  Uczelnia uzyskała akt akredytacyjny (Uchwała nr 128/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 marca 2019 r.), który potwierdza wysoką jakość kształcenia.
  Rektor uczelni: mgr Katarzyna Kujawiak
  Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych: mgr Rafał Kosmulski.
   
  Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
  Aleje Jerozolimskie 98, piętro VI; 00-807 Warszawa

  Ogólnopolskie Biuro Obsługi Studenta Instytutu Studiów Podyplomowych
  ul. Sienkiewicza 16;  97-300 Piotrków Trybunalski; tel. 790 790 316
   

  pole wymagane

  Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi Google.

  Kierunki

  3300 PLN

  Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole

  3300 PLN

  Biznes i zarządzanie

  3300 PLN

  Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

  3300 PLN

  Biologia w szkole

  3300 PLN

  Chemia w szkole

  3300 PLN

  Doradztwo zawodowe i coaching kariery

  3300 PLN

  Dydaktyka języka obcego – język angielski

  3300 PLN

  Dydaktyka języka obcego – język niemiecki

  3300 PLN

  Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym

  3600 PLN

  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

  3600 PLN

  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

  3600 PLN

  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

  3600 PLN

  Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  3600 PLN

  Edukacja włączająca

  3300 PLN

  Etyka w szkole

  3300 PLN

  Filozofia w szkole

  3300 PLN

  Fizyka w szkole

  3300 PLN

  Geografia w szkole

  3300 PLN

  Historia i teraźniejszość

  3300 PLN

  Historia w szkole

  4500 PLN

  Integracja sensoryczna

  3300 PLN

  Informatyka z programowaniem w szkole

  3300 PLN

  Język polski w szkole

  3300 PLN

  Logistyka w szkole

  5200 PLN

  Logopedia kliniczna

  3900 PLN

  Logopedia

  3300 PLN

  Matematyka w szkole

  3300 PLN

  Muzyka w szkole

  3300 PLN

  Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

  3600 PLN

  Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

  3900 PLN

  Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

  3600 PLN

  Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

  3300 PLN

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

  3600 PLN

  Pedagogika resocjalizacyjna

  3300 PLN

  Pedagogika sztuki – plastyka w szkole

  3600 PLN

  Profilaktyka i terapia uzależnień

  3300 PLN

  Przygotowanie pedagogiczne

  3300 PLN

  Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

  3300 PLN

  Przyroda w szkole

  3300 PLN

  Rytmika, logorytmika z elementami tanca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  3300 PLN

  Socjoterapia

  3300 PLN

  Technika w szkole

  3300 PLN

  Terapia rodzin

  2500 PLN

  Trener umiejętności społecznych

  2500 PLN

  Trener w oświacie

  3300 PLN

  Wczesne nauczanie języka obcego (język angielski)

  3300 PLN

  Wczesne nauczanie języka obcego (język niemiecki)

  3600 PLN

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  3900 PLN

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

  3300 PLN

  Wiedza o społeczeństwie

  3300 PLN

  Wychowanie do życia w rodzinie

  3300 PLN

  Wychowanie fizyczne w szkole

  2500 PLN

  Zarządzanie w oświacie

  Newsletter

  Zapisz sie do newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości

  14 583 absolwentów
  i stale rekrutujemy
  73 kierunki
  i stale zwiększamy
  119 kursów, szkoleń i webinarów
  i stale się rozwijamy

  Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
  Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz tutaj