4250 PLNPsychoterapia

Profil kandydata:

Nasze innowacyjne, specjalistyczne studia kwalifikacyjne spełniają wymogi określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niezbędne do ubiegania się o pracę na stanowisku psychoterapeuty (zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia psychicznego art. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.) oraz Ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 1972) art. 87 obowiązujący od 1 stycznia 2024 r., w którym została doprecyzowana definicja psychoterapii oraz wymagań wobec psychoterapeuty. Na studia aplikować może osoba z tytułem zawodowym lekarza lub magistra - bez wskazania wymaganego kierunku studiów.

 

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych – Szkoły Psychoterapii jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych osób dorosłych, dzieci i młodzieży. 

Program czteroletnich, dwustopniowych studiów podyplomowych w wymiarze 1200 godzin obejmuje zagadnienia specyficzne dla psychoterapii, a także zagadnienia ogólne związane z funkcjonowaniem psychicznym człowieka, psychopatologią i zróżnicowanymi metodami diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych, metodami weryfikacji empirycznej skuteczności oddziaływań terapeutycznych, oraz zagadnienia etyczne i prawne w psychoterapii. 

 

Uzyskane umiejętności/kwalifikacje:  

Po ukończeniu studiów, absolwenci mają możliwość pozyskania pracy jako psychoterapeuta.

Po ukończeniu studiów absolwent ma możliwość certyfikacji w Instytucie Psychoterapii i Dialogu działającego przy Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu. Zapewniamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów.

 

Koszt studiów: 

4 250 zł za semestr (możliwość opłat w ratach), opłata rekrutacyjna 85 zł.

 

Czas trwania: 

8 semestrów, studia w trybie niestacjonarnym.

Studia uruchamiane po zebraniu grupy.

I MODUŁ KSZTAŁCENIA (4 semestry) zakończony egzaminem poziomu I:

I ROK, I SEMESTR
 • Zagadnienia teoretyczne dotyczą
 • ce współczesnych nurtów psychoterapii:
  • Behawioralno-poznawacza
  • Gestalt,
  • Psychoterapia systemowa
  • Psychoterapia psychodynamiczna
  • Analiza transakcyjna
 • Trening interpersonalny - rozwój osobisty
 • Zagadnienia rozwoju psychospołecznego człowieka
 • Wprowadzenie do psychoterapii
 • Zagadnienia etyczne i prawne w psychoterapii

I ROK, II SEMESTR
 • Zdrowie psychiczne i mechanizmy powstawania zaburzeń psychicznych:
  • Zaburzenia nerwicowe
  • Zaburzenia odżywiania
  • Zaburzenia snu
  • Zaburzenia osobowości
  • Uzależnienia
  • Zaburzenia nastroju
  • Zaburzenia otępienne

II ROK, III SEMESTR
 • Wskazania i konsekwencje farmakoterapii w postępowaniu psychoterapeutycznym
 • Diagnoza w psychoterapii - podejście głównych szkół:
  • Diagnoza nozologiczna
  • Diagnoza psychologiczna i psychiatryczna
  • Diagnoza psychoterapeutyczna
  • Diagnoza par

II ROK, IV SEMESTR
 • Psychoterapia psychodynamiczna
 • Psychoterapia systemowa
 • Psychoterapia Gestalt
 • Psychoterapia behawioralno-poznawcza
 • Analiza transakcyjna

 

Moduł jest realizowany w wymiarze 600 godzin


II MODUŁ KSZTAŁCENIA (4 semestry) zakończony egzaminem poziomu II:

III ROK, V SEMESTR

 • Psychiataria
 • Seksuologia
 • Psychopatologia człowieka dorosłego
 • Zaburzenia obsesyjno-kompensacyjne
 • Psychopatologia dzieci:
  • Staż kliniczny
  • Superwizja

 

III ROK, VI SEMESTR

 • Psychoterapia dzieci i młodzieży
 • Psychoterapia rodzin i par
 • Psychoterapia zaburzeń seksualnych
 • Psychoterapia uzależnień
 • Psychoterapia grupowa
 • Staż kliniczny
 • Superwizja

 

IV ROK, VII SEMESTR

 • Psychoterapia w sytuacji straty i żałoby
 • Psychoterapia w depresji i samobójstwach
 • Psychoterapia traumy i PTSD
 • Relacje rodzinne w psychoterapii
  • Staż kliniczny
  • Superwizja

 

IV ROK, VIII SEMESTR

 • Wypalenie zawodowe - rozwój osobisty
 • Proces terapeutyczny - kontakt i kontrakt w psychoterapii
 • Interwencja kryzysowa
 • Analiza przebiegu procesu terapii. Sesja terapeutyczna. Opis przypadku
  • Staż kliniczny
  • Superwizja

Istotnym elementem poziomu II jak również stażu klinicznego w wymiarze 400 godzin.

W tym: 

 • 150 godzin zegarowych w oddziale psychiatrii całodobowej lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym lub w oddziale psychiatrycznym w oddziale dziennym;
 • 250 godzin zegarowych pracy klinicznej pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychoterapeuty lub psychologa klinicznego 

Kolejnym elementem kształcenia w ramach poziomu II jest superwizja dzieci, młodzieży i dorosłych w wymiarze 100 godzin. Celem superwizji jest pomoc terapeucie w rozwiązaniu problemów pojawiających się na różnych etapach terapii.


Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł:

 • licencjata,
 • magistra,
 • inżyniera.

Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) – ksero,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na naszej uczelni – dotyczy absolwentów (na podstawie świadectwa naliczana jest zniżka dla absolwenta)
Umowa o kształcenie wraz z indywidulanym kontem studenta jest edytowana w procesie rekrutacji.
Opłata rekrutacyjna (85 zł) jest wnoszona na indywidulane konto studenta.

Sposoby złożenia dokumentów rekrutacyjnych:

 • osobiście w siedzibie filii w godzinach pracy placówki,
 • poczta tradycyjna, adres przesyłki:

Zbigniew Maruszewski Sp. z o.o.
ul. Karłuszowiec 9; 42-600 Tarnowskie Góry

 • drogą elektroniczną – czytelne skany dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać na adres: studia@kursysilesia.pl.

Rekrutację przeprowadzamy dwa razy w roku:

 • na semestr zimowy – rozpoczęcie semestru 1 października,
 • na semestr letni – rozpoczęcie semestru – 1 marca.


Pliki do pobrania:
 1. Formularz do pobrania - klik

Czesne

Czesne za studia można opłacać:

 • jednorazowo,
 • semestralnie,
 • miesięcznie

Raty nie są oprocentowane.

 

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Należy ją wpłacić na indywidulane konto studenta.
Numer konta znajduje się na umowie o kształcenie edytowanej w procesie rekrutacji. 

Opłata rekrutacyjna jest wpłacana dla każdego kierunku oddzielnie.

W przypadku rezygnacji opłata rekrutacyjna nie ulega zwrotowi.

 

PROMOCJE

Zniżka dla absolwentów:

 • 20% czesnego za każdy kierunek


Zniżka za drugi kierunek:

 • 50% - zniżka dotyczy studentów podejmujących się studiowania równocześnie (w jednym naborze) dwóch kierunków. Zniżka dotyczy tańszego kierunku.


Zniżka dla absolwentów oraz aktualnych studentów:
– Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych (WSNP),
– Szkoły Głównej Krajowej (SGK),
– Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki (WSSMiA),
– Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu (ANS)

 • 20% - zniżki czesnego przy zapisie na wybrany kierunek studiów podyplomowych.

O nas

Studia podyplomowe realizowane są w ramach współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie.
Działamy od 2015 r.
Punkt Konsultacyjno - Rekrutacyjny 
ul. Karłuszowiec 9;
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 769 03 39 lub 512 812 165
lub skorzystaj z zakładki KONTAKT i napisz do nas

Naszym priorytetem jest rzetelna, sprawna i profesjonalna obsługa naszych studentów.

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Studia podyplomowe realizowane są przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych została założona w 2002 roku. 
Jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych POLON pod numerem 236.
Uczelnia uzyskała akt akredytacyjny (Uchwała nr 128/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 marca 2019 r.), który potwierdza wysoką jakość kształcenia.
Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
Aleje Jerozolimskie 98, piętro VI; 00-807 Warszawa

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Studenta Instytutu Studiów Podyplomowych
ul. Sienkiewicza 16;  97-300 Piotrków Trybunalski; tel. 790 790 316
 

pole wymagane

Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi Google.

Kierunki

3600 PLN

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

3600 PLN

Biologia w szkole

3600 PLN

Biznes i zarządzanie

3600 PLN

Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole

3600 PLN

Chemia w szkole

3600 PLN

Doradztwo zawodowe i coaching kariery

3300 PLN

Dydaktyka języka obcego – język angielski

3600 PLN

Dydaktyka języka obcego – język niemiecki

3600 PLN

Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym

3900 PLN

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

3900 PLN

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

3900 PLN

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

3900 PLN

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

3600 PLN

Edukacja obywatelska

3900 PLN

Edukacja włączająca

3600 PLN

Edukacja zdrowotna

3600 PLN

Etyka w szkole

3600 PLN

Filozofia w szkole

3600 PLN

Fizyka w szkole

3600 PLN

Geografia w szkole

3600 PLN

Historia w szkole

4500 PLN

Integracja sensoryczna

3600 PLN

Informatyka z programowaniem w szkole

3600 PLN

Język polski w szkole

3600 PLN

Logistyka w szkole

5200 PLN

Logopedia kliniczna

4200 PLN

Logopedia

3600 PLN

Matematyka w szkole

2700 PLN

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

3600 PLN

Muzyka w szkole

3600 PLN

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

3000 PLN

Neurologopedia 2 semestry

4500 PLN

Neurologopedia 3 semestry

3900 PLN

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

4200 PLN

Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

3900 PLN

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

3600 PLN

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

3900 PLN

Pedagogika resocjalizacyjna

3600 PLN

Pedagogika sztuki – plastyka w szkole

3900 PLN

Profilaktyka i terapia uzależnień

3600 PLN

Przygotowanie pedagogiczne

3600 PLN

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

3600 PLN

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

3600 PLN

Przyroda w szkole

3600 PLN

Rytmika, logorytmika z elementami tanca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

3600 PLN

Socjoterapia

3600 PLN

Technika w szkole

3600 PLN

Terapia rodzin

2700 PLN

Trener umiejętności społecznych

2700 PLN

Trener w oświacie

3600 PLN

Wczesne nauczanie języka obcego (język angielski)

3600 PLN

Wczesne nauczanie języka obcego (język niemiecki)

3900 PLN

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

4200 PLN

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

3600 PLN

Wiedza o społeczeństwie

3600 PLN

Wychowanie fizyczne w szkole

2700 PLN

Zarządzanie w oświacie

Newsletter

Zapisz sie do newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości

14 583 absolwentów
i stale rekrutujemy
73 kierunki
i stale zwiększamy
119 kursów, szkoleń i webinarów
i stale się rozwijamy

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz tutaj