Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

80 PLNSzkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- biurowych. 

 Powinno być przeprowadzane co 5 lat, jednak od tej reguły istnieją wyjątki. Od 1 stycznia 2019r. pracodawca nie ma obowiązku zapewniać szkoleń pracownikom zatrudnionym na stanowiskach administracyjno- biurowych oczywiście, gdy spełniony jest warunek iż rodzaj przeważającej działalności znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W związku z powyższym w zakładach pracy powyżej trzeciej kategorii realizacja szkoleń okresowych dla tej grupy pracowników pozostaje obowiązkiem. Jednakże bezpieczeństwo pracowników stanowi priorytet pracodawców większości firm, dlatego zachęcamy do przeszkalania swoich pracowników niezależnie od nakładanych wymagań dla zachowania bezpieczeństwa w miejscach pracy.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a)         oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b)        metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

c)         kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d)        postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

Czas trwania:

    8 godzin

Ogólne informacje:

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każdy z uczestników po odbyciu przedmiotowego szkolenia uzyskuje aktualną wiedzę z obowiązujących regulacji prawnych odnoszących się do bhp w zakładach pracy. Rozróżnia zagrożenia na stanowiskach pracy oraz stosowaną profilaktykę. Uczestnik szkolenia zostaje zapoznany  z zasadami ergonomii, która w przypadku omawianej grupy jest niezwykle istotna ze względu na komfort i wydajność pracy pracownika. Uzyskuje również wiedze i umiejętności w  postępowaniu w razie awarii, wypadków przy pracy, ochronie bezpieczeństwa pożarowego oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

Każdy z uczestników kończących szkolenie zdaniem pozytywnie końcowego egzaminu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia:
1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Wskazana cena dotyczy przeszkolenia jednej osoby.

Każdą cenę można negocjować, a my, ceniąc naszych klientów, dajemy taką możliwość. Zwłaszcza przy zgłoszeniu większej grupy.
Jednocześnie umożliwiamy rozłożenie kosztów kursu na maksymalnie trzy, nieoprocentowane raty:

  • pierwsza rata - przy zapisie na wybrany kurs wpłacają Państwo tzw. opłatę rekrutacyjną, która zostaje zaliczona w poczet kosztów kursu;
  • druga rata - w trakcie lub na koniec kursu;
  • trzecia i ostatnia rata - regulowana jest przy odbiorze zaświadczenia lub świadectwa.


Dotyczy zarówno firm, jak i osób prywatnych.

Newsletter

Zapisz sie do newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości

14 583 absolwentów
i stale rekrutujemy
73 kierunki
i stale zwiększamy
119 kursów, szkoleń i webinarów
i stale się rozwijamy

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz tutaj